LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR

LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR
- LỌC DẦU
- LỌC GIÓ
- LỌC TÁCH DẦU
- LỌC KHÍ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG
 
Vui lòng liên hệ :
HOÀNG XUÂN TAM (Mr)
Mobile: 0919-243-248
Skype: hoang.xuan.tam
 

MODEL

AIR FILTER

OIL FILTER

SEPARATOR

EMAIL

LS10-25/30/40HP

040596 

250025-525 

 02250121-500

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS10-25/30/40 NEW

02250044-537

250025-525

 02250121-500

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS10-25/30/40

02250131-496

250025-525

 250034-112

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS12-50

02250131-498 

250025-526 

 02250100-755 

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

 # 

 02250100-756

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS16-60/75

02250131-499

250025-526 

 250034-116

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

 # 

 # 

 250042-862

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS16-60 NEW

88290002-337 

250025-526 

 02250061-137

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

88290002-338

  # 

 02250061-138

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS16-75 NEW

88290002-337

250025-526 

 02250061-137

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

88290002-337 

 #  

 02250061-138

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS16-100

02250046-012 

250025-526 

 250034-116

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

02250046-013 

 #  

 250042-862 

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS16-100 NEW

88290002-337 

250025-526

 02250061-137

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

88290002-338 

 #  

 02250061-138

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS20-125

02250135-148 

250025-526

 250034-085

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

409854 

  # 

 02250048-734 

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS20-150

02250135-148

250025-526

 250034-085

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

409854

 # 

 02250048-734

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS20-150 NEW

88290001-469 

250025-526 

 250034-085

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

 #  

  # 

 02250048-734

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS20-175/200

 02250135-150

 250025-526

 250034-122

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

 048463

  # 

 250034-134

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS20-175/200 NEW

 88290003-111

 250025-526

 250034-122

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

 # 

 # 

 250034-134

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS25S-250/300/350

88290001-466 

 02250139-996

 250034-124

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

88290001-467 

 #  

 250034-130

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS25S-250/300/350

250007-838

 250008-956

 250034-124

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

250007-839

  #  

 250034-130

 sales@phutungmaynenkhi.com

LS32

88290004-372

 02250139-996

 02250109-319

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

 #  

 #  

 02250109-321

 sales@phutungmaynenkhi.com

WS1800

02250125-371 

 02250155-709

 02250137-895

 sales@phutungmaynenkhi.com

WS2200

02250125-371

 02250155-709

 02250137-895

 sales@phutungmaynenkhi.com

WS3000

02250125-372

 02250155-709

 02250137-895

 sales@phutungmaynenkhi.com

WS3700

02250127-684

 02250155-709

 02250100-755

 sales@phutungmaynenkhi.com

 

Vui lòng liên hệ :

HOÀNG XUÂN TAM (Mr)

Mobile: 0919-243-248

Skype: hoang.xuan.tam

Yahoo: ht2709

Email: tam.hx@sotras.com.vn ; sales@sotras.com.vn  ; sales@phutungmaynenkhi.com ;

 sales@maynenkhibuma.com ; sales@loctachnhot.com ; sales@locthuyluc.com

Website: www.sotras.com.vn  - www.phutungmaynenkhi.com  - www.maynenkhibuma.com

       www.maynenkhitrucvit.net  - www.loctachnhot.com  - www.locthuyluc.com

Sản phẩm cùng loại với "LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR"

 • LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR

  LỌC MÁY NÉN KHÍ SULLAIR

  - LỌC DẦU

  - LỌC GIÓ

  - LỌC TÁCH DẦU

  - LỌC KHÍ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG

  Vui lòng liên hệ :

  HOÀNG XUÂN TAM (Mr)

  Mobile: 0919-243-248

  Skype: hoang.xuan.tam