LỌC KHÍ INGERSOLL RAND

LÕI LỌC KHÍ INGERSOLL RAND
 
Model: IR19 - IR1314
Lõi lọc: 
Lưu lượng: 0.53 - 37.2 m3/phút
Kết nối ren vào ra: G1/4'' - DN80
Lọc bụi xuống còn: 3.0 - 0.01 micro
Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM
 

Model

m3/m

Grade G

Grade H

Grade A

Grade D

F35I

0.58

85565505

85565513

85565521

85565539

F71I

1.18

85565547

85565554

85565562

85565570

F108I

1.8

85565588

85565596

85565604

85565612

F144I

2.4

85565620

85565638

85565646

85565653

F178I

2.97

85565661

85565679

85565687

85565695

F212I

3.53

85565703

85565711

85565729

85565737

F395I

6.58

85565745

85565752

85565760

85565778

F424I

7.07

85565786

85565794

85565802

85565810

F577I

9.62

85565828

85565836

85565844

85565851

F791I

13.02

85565869

85565877

85565885

85565893

F985I

16.42

85565901

85565919

85565927

85565935

F1155I

19.25

85565943

85565950

85565968

85565976

F1529I

25.48

85565984

85565992

85566008

85566016

F1817I

30.3

85566214

85566230

85566255

85566271

F2124I

35.04

X

85566248

X

X

F2378I

39.63

85566222

X

85566263

85566289

 

Model

m3/m

Grade G

Grade H

Grade A

Grade D

IR Type 19

0.53

88342977

88343009

88343066

88343033

IR Type 40

1.12

88342985

88343017

88343074

88343041

IR Type 64

1.8

88342993

88343025

88343082

88343058

IR Type 123

3.45

88343124

88343157

88343215

88343181

IR Type 216

6.05

88343132

88343165

88343223

88343199

IR Type 275

7.7

88343140

88343173

88343231

88343207

IR Type 350

9.8

88344239

88344247

88344262

88344254

IR Type 481

13.46

88343272

88343306

88343363

88343330

IR Type 563

15.76

88343280

88343314

88343371

88343348

IR Type 706

19.76

88343298

88343322

88343389

88343355

IR Type 850

23.8

88343421

88343454

88343512

88343488

IR Type 1100

30.8

88343439

88343462

88343520

88343496

IR Type 1380

38.63

88343447

88343470

88343538

88343504

IR Type 424

12

92452812

92452903

92452994

92452812

IR Type 699

19.8

92452820

92452911

92453000

92452820

IR Type 1314

37.2

92452846

92452937

92453026

92452846

Vui lòng liên hệ :

HOÀNG XUÂN TAM (Mr)

Mobile: 0919-243-248

Skype: hoang.xuan.tam

Yahoo: ht2709

Email: tam.hx@sotras.com.vn ; sales@sotras.com.vn  ; sales@phutungmaynenkhi.com ;

 sales@maynenkhibuma.com ; sales@loctachnhot.com ; sales@locthuyluc.com

Website: www.sotras.com.vn  - www.phutungmaynenkhi.com  - www.maynenkhibuma.com

       www.maynenkhitrucvit.net  - www.loctachnhot.com  - www.locthuyluc.com

Sản phẩm cùng loại với "LỌC KHÍ INGERSOLL RAND"

 • LỌC KHÍ INGERSOLL RAND

  LÕI LỌC KHÍ INGERSOLL RAND

  Model: IR19 - IR1314

  Lõi lọc:

  Lưu lượng: 0.53 - 37.2 m3/phút

  Kết nối ren vào ra: G1/4'' - DN80

  Lọc bụi xuống còn: 3.0 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET5

  LÕI LỌC KHÍ AET5

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 0.6 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET10

  LÕI LỌC KHÍ AET10

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 1.2 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET15

  LÕI LỌC KHÍ AET15

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 1.7 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET20

  LÕI LỌC KHÍ AET20

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 2.8 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET40

  LÕI LỌC KHÍ AET40

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 5.4 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET60

  LÕI LỌC KHÍ AET60

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 8.0 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET75

  LÕI LỌC KHÍ AET75

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 12 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET125

  LÕI LỌC KHÍ AET125

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 17 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET175

  LÕI LỌC KHÍ AET175

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 26 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET300

  LÕI LỌC KHÍ AET300

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 46 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG

  BỘ LỌC KHÍ FUSHENG

  Model: T5 - T300

  Lõi lọc: AET5 - AET300

  Lưu lượng: 0.6 - 46 m3/phút

  Kết nối ren vào ra: G1/2'' - G3''

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM