LỌC KHÍ FUSHENG AET10

LÕI LỌC KHÍ  AET10
Cấp độ lọc: P/U/H/C
Lưu lượng: 1.2 m3/phút
Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro
Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM
 

MODEL

P/U/H/C

Pipe
Conn

Lưu lượng

(m3/phút)


Áp suất max
(bar)

Dimensions

Lõi lọc

A

B

C

D

T5

G1/2

0.60

16

87

175

21

60

AET5

T10

G1/2

1.20

16

87

209

21

90

AET10

T15

G1/2

1.70

16

87

279

21

90

AET15

T20

G1

2.80

16

130

315

43

135

AET20

T40

G1 1/2

5.40

16

130

415

43

235

AET40

T60

G1 1/2

8.00

16

130

515

43

335

AET60

T75

G1 1/2

12.00

16

130

715

43

525

AET75

T125

G2

17.00

16

164

823

48

520

AET125

T175

G2 1/2

26.00

16

164

1073

48

770

AET175

T250

GS

36.00

16

250

1052

74

610

AET250

T300

G3

46.00

16

250

1202

74

760

AET300

 

Cấp lọc

Lọc bụi xuống

Lọc dầu xuống

Độ chênh áp

P

3 micron

-

0.03 bar g

U

1 micron

0.5 mg/m3

0.05 bar g

H

0.01 micron

0.01 mg/in2

0.09 bar g

C

-

0.003 mg/in2

0.10 bar g

 

Vui lòng liên hệ :

HOÀNG XUÂN TAM (Mr)

Mobile: 0919-243-248

Skype: hoang.xuan.tam

Yahoo: ht2709

Email: tam.hx@sotras.com.vn ; sales@sotras.com.vn  ; sales@phutungmaynenkhi.com ;

 sales@maynenkhibuma.com ; sales@loctachnhot.com ; sales@locthuyluc.com

Website: www.sotras.com.vn  - www.phutungmaynenkhi.com  - www.maynenkhibuma.com

       www.maynenkhitrucvit.net  - www.loctachnhot.com  - www.locthuyluc.com

Sản phẩm cùng loại với "LỌC KHÍ FUSHENG AET10"

 • LỌC KHÍ INGERSOLL RAND

  LÕI LỌC KHÍ INGERSOLL RAND

  Model: IR19 - IR1314

  Lõi lọc:

  Lưu lượng: 0.53 - 37.2 m3/phút

  Kết nối ren vào ra: G1/4'' - DN80

  Lọc bụi xuống còn: 3.0 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET5

  LÕI LỌC KHÍ AET5

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 0.6 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET10

  LÕI LỌC KHÍ AET10

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 1.2 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET15

  LÕI LỌC KHÍ AET15

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 1.7 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET20

  LÕI LỌC KHÍ AET20

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 2.8 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET40

  LÕI LỌC KHÍ AET40

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 5.4 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET60

  LÕI LỌC KHÍ AET60

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 8.0 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET75

  LÕI LỌC KHÍ AET75

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 12 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET125

  LÕI LỌC KHÍ AET125

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 17 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET175

  LÕI LỌC KHÍ AET175

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 26 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG AET300

  LÕI LỌC KHÍ AET300

  Cấp độ lọc: P/U/H/C

  Lưu lượng: 46 m3/phút

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM

 • LỌC KHÍ FUSHENG

  BỘ LỌC KHÍ FUSHENG

  Model: T5 - T300

  Lõi lọc: AET5 - AET300

  Lưu lượng: 0.6 - 46 m3/phút

  Kết nối ren vào ra: G1/2'' - G3''

  Lọc bụi xuống còn: 3 - 0.01 micro

  Lọc dầu xuống còn: 0.5 - 0.003 PPM