Bình Chứa Khí Nén 1,500 Lít

BÌNH CHỨA KHÍ NÉN 1500 LÍT, KIỂU ĐỨNG
Dung tích: 1,5
00 lít
Kích thước: ɸ1050 x H2300 x Dày 8.0 (mm)
Áp suất thiết kế: 12 kg/cm2
Áp suất sử dụng: <10 kg/cm2
Áp suất thủ bền 15 kg/cm2
Vật liệu: Thép SS400
Hàng hóa được giao với đầy đủ các danh mục đi kèm gồm: Bản vẽ, lý lịch có tính toán sức bề, chứng chỉ xuất xưởng.
Phụ kiện gồm có: Áo kế, Van an toàn, Van xả đáy
Bình được sơn tĩnh điện bên ngoài, hàng mới 100%
Thời gian bảo hành 12 tháng.

--------------------------

HOANG XUAN TAM (Mr)

Mobile: 0919 243 248

Skype: hoang.xuan.tam

Yahoo: ht2709

Email: sales@maynenkhibuma.com

 

부마텍로고

Website:www.maynenkhibuma.com

Website: www.sotras.com.vn

Website:www.phutungmaynenkhi.com

Sản phẩm cùng loại với "Bình Chứa Khí Nén 1,500 Lít"

 • Bình Chứa Khí Nén 300 Lít

  BÌNH CHỨA KHÍ NÉN 300 LÍT, KIỂU ĐỨNG

  Dung tích: 300 lít

  Kích thước: ɸ480 x H1940 x Dày 4.3 (mm)

  Áp suất thiết kế: 12 kg/cm2

  Áp suất sử dụng: <10 kg/cm2

  Áp suất thủ bền 15 kg/cm2

  Vật liệu: Thép

 • Bình Chứa Khí Nén 500 Lít

  BÌNH CHỨA KHÍ NÉN 500 LÍT, KIỂU ĐỨNG

  Dung tích: 500 lít

  Kích thước: ɸ600 x H2275 x Dày 5.0 (mm)

  Áp suất thiết kế: 12 kg/cm2

  Áp suất sử dụng: <10 kg/cm2

  Áp suất thủ bền 15 kg/cm2

  Vật liệu: Thép

 • Bình Chứa Khí Nén 700 Lít

  BÌNH CHỨA KHÍ NÉN 700 LÍT, KIỂU ĐỨNG

  Dung tích: 700 lít

  Kích thước: ɸ700 x H2070 x Dày 5.5 (mm)

  Áp suất thiết kế: 12 kg/cm2

  Áp suất sử dụng: <10 kg/cm2

  Áp suất thủ bền 15 kg/cm2

  Vật liệu: Thép

 • Bình Chứa Khí Nén 1,000 Lít

  BÌNH CHỨA KHÍ NÉN 1000 LÍT, KIỂU ĐỨNG

  Dung tích: 1,000 lít

  Kích thước: ɸ850 x H2140 x Dày 6.4 (mm)

  Áp suất thiết kế: 12 kg/cm2

  Áp suất sử dụng: <10 kg/cm2

  Áp suất thủ bền 15 kg/cm2

  Vật liệu: Th

 • Bình Chứa Khí Nén 1,500 Lít

  BÌNH CHỨA KHÍ NÉN 1500 LÍT, KIỂU ĐỨNG

  Dung tích: 1,500 lít

  Kích thước: ɸ1050 x H2300 x Dày 8.0 (mm)

  Áp suất thiết kế: 12 kg/cm2

  Áp suất sử dụng: <10 kg/cm2

  Áp suất thủ bền 15 kg/cm2

  Vật liệu: T

 • Bình Chứa Khí Nén 2,000 Lít

  BÌNH CHỨA KHÍ NÉN 2000 LÍT, KIỂU ĐỨNG

  Dung tích: 2,000 lít

  Kích thước: ɸ1050 x H2800 x Dày 8.0 (mm)

  Áp suất thiết kế: 12 kg/cm2

  Áp suất sử dụng: <10 kg/cm2

  Áp suất thủ bền 15 kg/cm2

  Vật liệu: T

 • Bình Chứa Khí Nén 3,000 Lít

  BÌNH CHỨA KHÍ NÉN 3000 LÍT, KIỂU ĐỨNG

  Dung tích: 3,000 lít

  Kích thước: ɸ... x H... x Dày ... (mm)

  Áp suất thiết kế: 12 kg/cm2

  Áp suất sử dụng: <10 kg/cm2

  Áp suất thủ bền 15 kg/cm2

  Vật liệu: Thé

 • Bình Chứa Khí Nén 5,000 Lít

  BÌNH CHỨA KHÍ NÉN 5000 LÍT, KIỂU ĐỨNG

  Dung tích: 5,000 lít

  Kích thước: ɸ... x H... x Dày ... (mm)

  Áp suất thiết kế: 12 kg/cm2

  Áp suất sử dụng: <10 kg/cm2

  Áp suất thủ bền 15 kg/cm2

  Vật liệu: Thé

 • Bình Chứ Khí Nén 6,000 Lít

  BÌNH CHỨA KHÍ NÉN 6000 LÍT, KIỂU ĐỨNG

  Dung tích: 6,000 lít

  Kích thước: ɸ... x H... x Dày ... (mm)

  Áp suất thiết kế: 12 kg/cm2

  Áp suất sử dụng: <10 kg/cm2

  Áp suất thủ bền 15 kg/cm2

  Vật liệu: Thé

 • Bình Chứa Khí Nén 10,000L

  BÌNH CHỨA KHÍ NÉN 10,000 LÍT, KIỂU ĐỨNG

  Dung tích: 10,000 lít

  Kích thước: ɸ... x H... x Dày ... (mm)

  Áp suất thiết kế: 12 kg/cm2

  Áp suất sử dụng: <10 kg/cm2

  Áp suất thủ bền 15 kg/cm2

  Vật liệu:

 • Bình Chứa Khí Cao Áp 300L

  BÌNH CHỨA KHÍ NÉN CAO ÁP

  Dung tích: 300 lít

  Kích thước (ɸxHxT): ɸ... x ... x ...mm

  Áp suất thiết kế: 42 kg/cm2

  Áp suất sử dụng: <40 kg/cm2

  Áp suất thủ bền 63 kg/cm2

  Vật liệu: Thép SS400

 • Bình Chứa Khí Cao Áp 500L

  BÌNH CHỨA KHÍ NÉN CAO ÁP

  Dung tích: 500 lít

  Kích thước (ɸxHxT): ɸ630 x 1500 x 18mm

  Áp suất thiết kế: 42 kg/cm2

  Áp suất sử dụng: <40 kg/cm2

  Áp suất thủ bền 63 kg/cm2

  Vật liệu: Thép SS400